(22) 219 55 77 biuro@nuskin.com.pl

Strukturę firmy Nu Skin można określić, jako bardzo przejrzystą, w której każda osoba wie, kto jest jej bezpośrednim przełożonym. Osoby odpowiedzialne za podejmowanie najważniejszych decyzji w firmie posiadają nie tylko wieloletnie doświadczenie, które zostało zdobyte podczas pracy w innych międzynarodowych firmach, oraz kancelariach adwokackich, ale także odpowiednią wiedzę, która pozwala im na podejmowanie właściwych decyzji. To właśnie dzięki tym osobom firma odniosła międzynarodowy sukces.

Najważniejszymi organami decyzyjni w przedsiębiorstwie są Zarząd w Regionie EMEA, który obejmuje Europę, Bliski Wschód i Afrykę, Regionalny Zespół Zarządzający, Komitet Wykonawczy oraz Zarząd. Oprócz tych organów w strukturze całej korporacji ważne miejsca zajmują dyrektorzy oraz kierownicy poszczególnych oddziałów, jak i osoby zajmujące się sprzedażą bezpośrednią. To właśnie dzięki tej ostatniej grupie firma odniosła tak duży sukces na rynku międzynarodowym. To dzięki zaangażowaniu poszczególnych pracowników, i realizacji przez nich bardzo wysokich celów sprzedażowych, dziś osoby na całym świecie mogą korzystać z dobroczynnego wpływu kosmetyków oferowanych przez firmę Nu Skin.

Dzięki tak przejrzystej strukturze, korporacja działa bez żadnego zarzutu. Organy odpowiedzialne za podejmowanie najważniejszych decyzji, mają na uwadze nie tylko osiąganie jak najwyższych wyników sprzedażowych, ale przede wszystkim to, by przyjęte przez nich założenia były możliwe do realizacji. W efekcie nie brakuje sytuacji, w których to poszczególne regiony, czy państwa realizują zupełnie inne cele, w których to nacisk położony może być, albo na zwiększenie sieci sprzedaży, albo na przedstawienie poszczególnych produktów w jak najlepszym świetle.

Przejrzysta struktura korporacji, daje pracownikom również szansę na awans, jeśli tylko wykażą się intuicją, dobrą oceną sytuacji, oraz będą podejmować działania pozwalające na rozwój firmy. Struktura firmy Nuskin na całym świecie, we wszystkich oddziałach firmy wygląda tak samo, i zawsze promuje się w niej kreatywnych oraz doświadczonych pracowników, dzięki którym firma odnosi kolejne sukcesy.